Kapitel 38: Personliga förutsättningar. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Personliga förutsättningar

Vägen till körkortet är individuell och beror mycket på vilka val du gör. Ska du exempelvis låta en trafikskola utbilda dig helt och hållet eller kommer du ha en privat handledare? Du kanske ska gå hos en trafikskola och mängdträna hemma?

Vägen väljer du. Oavsett väg så ställer det krav på att du ska ha vissa teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter. Dessa kommer att kontrolleras hos Trafikverket genom ett kunskapsprov samt förarprov. För att du ska lära dig effektivt och klara proven behöver du lära känna dina personliga förutsättningar.

Inlärning

Djupinlärning

Teorikunskaperna är viktiga för din och andras säkerhet och det är viktigt att du inte glömmer bort dem. Genom djupinlärning kan du exempelvis inte bara en regel utan förstår sammanhang och orsakerna bakom den. På så sätt fastnar kunskaperna bättre istället för att bara ytligt förstå regeln för tillfället och glömma den dagen efter.

Ytinlärning

Tyvärr finns det många som endast pluggar på teorifrågor med målet att bara klara kunskapsprovet. På så vis får du bara en ytinlärning som inte skapar en förståelse kring teorin och som därmed blir svårare att tillämpa praktiskt i trafiken.

Överinlärning

Överinlärning är viktigt när du övningskör för att du ska bli så bra i trafiken att manövreringen sker per automatik. På detta sätt kan du fokusera på trafiken och inte manövreringen. Öva alltså inte bara tills ett moment i utbildningsplanen sitter en gång, öva tills det bara sker utan att du behöver tänka på det. Utbildade trafiklärare jobbar såhär på trafikskolor.

Imitationsinlärning

Vi människor tar åt oss kunskaper utan att riktigt vara medvetna om det ibland genom att bara observera andra människor. Man blir som man umgås brukar man säga och det gäller även här. Imitationsinlärning kan både vara positivt och negativt beroende på vem du tar intryck ifrån. Tänk själv på att vara en bra förebild för andra när du kör bil. 

Mognadsprocessen

Vi människor går igenom olika faser. Vi utvecklas i olika takt och på olika sätt. Varför är det viktigt när man ska ta körkort? Mognaden påverkar din bilkörning och säkerhet för dig själv samt andra trafikanter. Mognadsprocessen delas upp i tre faser:

Egoism

Det är aldrig charmigt med egoistiska människor och samma sak gäller i trafiken. Många omogna förare tenderar att vara egoistiska vilket irriterar och kan skrämma andra förare.

Regeltänkande

Man ska följa reglerna och göra rätt för sig i trafiken men när en situation kräver sunt förnuft där reglerna behöver åsidosättas kan det vara farligt att vara en besserwisser. Följ reglerna, men framförallt ha ett sunt förnuft.

Ansvarstagande

Den del i mognadsprocessen som ska eftersträvas är när vi tar ansvar och visar hänsyn till varandra. Du har samma rättigheter som alla andra trafikanter och din tid är inte viktigare än någon annan. Ansvarstagande är när du är mogen i ditt beslutsfattande.

Mogna förare kännetecknas av att de är flexibla och kan ta egna beslut trots påtryckningar från andra.

Unga i trafiken  

surfer 2089817 1920 1024x682 1

Unga bilförare är en högriskgrupp som hamnar i många olyckor. Statistiken är överrepresenterad av unga män men färskare studier visar även att unga kvinnors körsätt har blivit farligare i form ökat risktagande samt högre hastigheter.

Nedan följer saker som påverkar unga förares körstil

Identifiering

Vem identifierar sig unga med och vilka ideal skapar det? Är det en trygg förare eller en racerförare? Vem unga vill efterlikna spelar en stor roll. Var en förebild för andra.

Verklighetsuppfattning

Film, serier och TV-spel kan påverka synen på verkligheten. Att skilja på fiktion och verklighet är viktigt.

Självkontroll

Blir du lätt arg? Lär dig att behärska dig och behåll lugnet för en ökad självkontroll när situationer dyker upp. Det är viktigt i trafiken.

Lite erfarenhet

Erfarenhet spelar givetvis en roll för hur man lär sig hantera olika oväntade situationer. Med mer tid bakom ratten lär du dig att behålla lugnet och fatta rätt beslut.

Självkännedom

Unga människor överskattar ofta sin körförmåga på grund av att många förare har en dålig självkännedom. Resultatet av detta är att de håller en högre hastighet.

Grupptryck

group of people near wall 2422290

Människor påverkas av gruppen och det kan både vara positivt och negativt. Grupptryck kan få oss att agera på ett sätt som vi annars inte hade gjort.

En positiv grupp kännetecknas av att individerna vågar stå upp för sina åsikter och säga ifrån om någon till exempel kör alldeles för fort.

En negativ grupp kännetecknas av att alla ställer sig i ledet och vågar inte uttrycka det de egentligen känner. Man vill inte sticka ut med en avvikande åsikt, verka feg eller riskera utfrysning. Detta resulterar i att du kanske kör snabbare eller gör farliga manövreringar på grund av grupptryck.

Självförtroende spelar en roll för hur man påverkas av grupptryck. Förare med dåligt självförtroende tenderar att ge efter mer för andras åsikter på grund av att de vill vara andra till lags. Ha ett bra självförtroende på ett sätt att du står för att köra ansvarsfullt och inte på ett sätt där du uppvisar en tuff körstil.

Tänk på att det är du som är ansvarig ifall olyckan är framme fast att någon påverkade dig till den. Studier som Trafikverket gjort visar att risken för grupptryck är störst när unga män kör bil med andra unga män i fordonet.

När får man börja övningsköra?

Du får börja övningsköra när du har fyllt 16 år samt har ett giltigt körkortstillstånd. Har du inget körkortstillstånd kan du ansöka om det här. Du behöver öven göra ett syntest för att får ansökan om körkortstillstånd godkänt.

Handledare

Ska du övningsköra privat (ej på trafikskola) behöver du som elev och handledare gå en introduktionsutbildning som trafikskolor håller. Efteråt kan handledaren ansöka om handledartillstånd som måste tas med i bilen när ni övningskör. 

För att ansökan om handledartillstånd ska godkännas behöver några villkor uppfyllas:

 • Du som elev ska ha körkortstillstånd
 • Du som elev ska ha gått introduktionskursen de senaste fem åren.
 • Handledaren måste ha fyllt 24 år
 • Handledaren ska ha haft körkort i sammanlagt minst 5 år av de senaste tio åren (finns undantag).
 • Körkortet är utfärdat inom EES (länderna inom EU), Norge, Island eller Liechtenstein.

Tänk på att ni behöver ha en grön övningskörningsskylt uppsatt tydligt bakom bilen när ni övningskör. Handledaren behöver även ha med sig handledarbeviset.

Sannolikhetsinlärning

Kör du samma väg varje dag till och från jobbet? Passerar du samma korsningar, skolor och vägar? Gör du det under samma tid på dygnet? Efter ett tag bildar vi människor en sannolikhetsinlärning för hur troligt att någonting ska ske baserat på tidigare erfarenheter. Detta är både positivt och negativt för din riskbedömning.

Det är negativt när din färd blir så automatiserad att du slappnar och din uppmärksamhet blir lidande. Detta är en säkerhetsrisk. Ta aldrig för givet att det inte finns barn vid vid ett övergångsställe bredvid en skola du passerar efter skoltid. Fast att det inte brukar finnas barn när du åker hem från jobbet.

Det är positivt när du istället anpassar hastigheten vid samma övergångsställe då du sedan tidigare erfarenhet sett barn rusa fram utan att titta sig för.

Stress

En orsak till att vi blir stressade är när kraven överstiger vår förmåga. Därför är det viktigt att inte utsätta sig för höga krav genom att köra för fort eller ta onödiga risker. Stress är inte bara negativt. Lite stress är faktiskt bra för bilkörningen då det ökar vår koncentrationsförmåga. Däremot ska du inte stressa dig i onödan.

Hög stress kan leda till:

 • Panik eller black-out
 • Vissa ger upp och klarar inte av att lösa situationen
 • Vissa blir trögtänkta
 • Vissa blir stirriga

Hur undviker man stress?

 • Minska svårigheterna genom att hålla en låg fart och ta god tid på dig
 • Ha ett defensivt körsätt. Läs mer om det i kapitlet Trafikregler
 • Kör inte när det är stressigt på vägarna (undvik rusningstrafik)
 • Kör när du är i bra form
 • Kör när bilen är säker