28. Regler och skyldigheter i trafiken

Kapitel 28: Regler och skyldigheter i trafiken. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Högerregeln betyder att du har väjningsplikt till fordon som kommer från höger sida. Högerregeln gäller i trafiksituationer där inga andra trafikskyltar eller anvisningar finns.

Högerregeln är en ofta missuppfattad regel där många tar lagen i egna händer. Exempelvis anser många att man har företräde om man kör på en större väg än vägen till höger som man har företräde till.

Då högerregeln ej gäller

  • På huvudled.
  • Infart på huvudled
  • På vägar där vägmärkena Väjningsplikt eller Stopplikt finns.
  • Där det finns fungerande trafikljus.
  • I cirkulationsplatser
  • Platser där accelerationsfält finns

Utfartsregeln

Regler och skyldigheter i trafiken

Väjningsplikt gäller alltid om du kör ut från en

  • Parkeringsplats, bensinstation, fastighet eller liknande.  
  • Stig eller ägoväg.
  • Cykelbana, gågata, vägren, gångfartsområde eller vägren.
  • Gångbana eller cykelbana som du korsat.

Svängningsregeln

Svänger du i en korsning får du inte utgöra ett hinder för trafiken på vägen du svänger in på. Exempelvis kan det finnas gående som korsar den gatan.

Gör du en vänstersväng i en korsning har du även väjningsplikt mot mötande trafik.

Stopplikt

stopplikt 1024x768 1

En stoppskylt kommer du att stöta på ofta i trafiken och betyder att du har stopplikt. Den förekommer oftast i korsningar som är olycksdrabbade eller som har dålig sikt. Stopplikten betyder att du måste stanna (alla hjul ska vara stilla) och ge företräde innan du fortsätter. Stanna vid stopplinjen och om den saknas ska du stanna innan du kör ut på den nya vägen.

Man kan få körkortet indraget om man inte följer stopplikten.

Det finns korsningar där alla har stopplikt vilket kallas flervägsstopp. Då gäller det att det fordon som stannat först även får åka iväg först.

IMG 1447
Klicka för att se skylten närmre

Väjningsplikt

vajningsplikt 1024x768 1 2

Begreppet väjningsplikt används mycket i boken men vad betyder det egentligen? Det betyder att du genom din körning tydligt visar att du lämnar företräde till andra fordon när du behöver det samt när reglerna kräver det. Det gör du genom att anpassa farten så att du har möjlighet att stanna om situationen kräver det. När situationen är fri från fara eller när du inte längre utgör ett hinder kan du köra vidare.

Blockeringsregeln

Du som trafikant ska anpassa din körning så att du inte hamnar i en situation där du utgör ett hinder i till exempel korsningar, övergångsställen eller cykelpassager.

Bussregeln

952

Där den tillåtna hastigheten är 50 km/h eller lägre ska du lämna företräde ifall busschauffören med blinkers visar tydligt att de vill lämna hållplatsen. Passerar du en busshållplats med flera körfält gäller detta endast höger körfält.

Tänk på att att vara extra uppmärksam när du passerar en stillastående buss. Någon kan befinna sig framför bussen och rusa ut på vägen.

Utryckningsfordon

utryckningsfordon 1024x796 1

Brandbilar, polisbilar samt ambulanser är utryckningsfordon. Ser du ett utryckningsfordon med påslagna sirener eller med roterande blått ljus ska du lämna fri väg genom att köra åt sidan eller om situationen kräver det stanna för att underlätta deras framkomlighet.

Signalerar en polisbil bakom dig med en röd och en blå lykta växelvis ska du stanna bilen till höger om vägen.

Spårvagn och järnvägståg ska också få fri väg på grund av att de inte kan anpassa hastigheten lika enkelt och inte kan väja.

Vägmarkeringar

I vägens mitt finns 3 olika sorters markeringslinjer som betyder olika saker:

Mittlinje

Visar vart mitten på vägen ligger.

image

Varningslinje

Längre sträck i vägens mitt varnar för skymd sikt. Det är olämpligt att överskrida varningslinjen då det kan vara farligt. Varningslinjen kan på breda vägar fungera som en varning för heldragen linje längre fram. Varningslinje används istället för heldragen linje på vägar som är smalare än 7 meter.

varningslinje 1024x768 1

Heldragen linje

Finns det en heldragen linje är det förbjudet att överskrida den. Den används liksom varningslinjen när sikten är skymd eller i situationer när det är viktigt att du befinner dig på den högra sidan om vägen.

heldragen linje 1024x819 1

Spärrområden

Dessa får inte överskridas om inte situationen tvingar dig till det.

Skarmavbild 2018 05 30 kl. 14.10.45 2

Huvudled

2789
Huvudledsskylt

Vägar som är en huvudled märks ut med en huvudledsskylt som finns strax efter gatukorsningen och fortsätter tills ett slutmärke. Huvudleder kännetecknas ofta av att de är mycket trafikerade. Kör du på en huvudled har fordon från både vänster och höger väjningsplikt. Dessa fordon varnas med ett vägmärke för väjningsplikten.