Kapitel 32: Stanna och parkera. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Stanna och parkera får inte göras hur som helst. Det finns regler kring var och när du får stanna eller parkera. Viktigast är att när du stannar eller parkerar inte utgör en fara eller hinder för andra. Samma sak gäller om du vill backa eller vända. Tänk på att du anses har parkerat ditt fordon även om du bara stannat för att prata i mobiltelefon.

Tillåtet att parkera

E19 1

P-skylten som du ser på bilden ovan betyder att det är fri parkering. 24-timmarsregeln appliceras vilket betyder att du får parkera i max 24 timmar på vardagar. Helgdagar samt dag före helgdag är det fritt att parkera. Observera att detta gäller när ingen tilläggstavla finns som kan begränsa parkeringstiden eller där eventuella avgifter behöver

Tilläggstavlor

Stanna och parkera

Tilläggstavlor finns oftast i samband med parkeringsangivelser. Tilläggstavlor tillhör vägmärket direkt ovanför. Tilläggstavlans villkor appliceras inte på andra skyltar på samma stolpe.

Tidsangivelser på tilläggstavlor

 • Svarta samt vita siffror utan parentes anger vardagar med undantag från vardag före söndag och helgdag.
 • Siffror inom parentes anger vardag före söndag och helgdag.
 • Röda siffror anger röda dagar i almanackan som söndagar eller helgdag.

Ser du pilar på tilläggstavlan visar det i vilken riktning märket gäller.

P-plats för rörelsehindrade

handikap 1024x768 1

Du behöver ett speciellt tillstånd för att kunna parkera på en parkeringsplats  för rörelsehindrade. Saknar du tillstånd är det tillåtet att stanna där för av- och påstigning under förutsättning att det inte stör någon rörelsehindrad.

Parkeringsskiva

IMG 3596 2

P-skiva som den kallas i folkmun används på parkeringar där det är gratis parkering men också där det är tidsbegränsat för hur länge du får parkera. Tänk på att P-skivan ska synas tydligt genom vindrutan.

Var noga med att alla hjul är i parkeringsrutan. I annat fall är bilen felparkerad.

Förbjudet att parkera

 • Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning på grund utav att du kan skymma sikten och framkomligheten.
 • På huvudled då det kan utgöra ett hinder samt en fara då huvudleder oftast är mycket trafikerade. Är du tvungen att parkera finns det speciella parkeringsfickor. Du får inte parkera på vägrenen.
 • Om ditt fordon hindrar infart till fastighet
 • På körbanan utanför ett annat fordon
 • Där skylten Mötesplats är uppsatt
 • På en väg- eller trottoarkant där det finns en gult streckad linje. Du får dock stanna för att släppa av/på passagerare. 
 • Så nära ett annat fordon att dess ägare inte kommer in i fordonet eller kan köra därifrån.
 • Om något av fordonets hjul står utanför P-rutan
 • Där skylten Förbud att parkera finns uppsatt

Observera dock att där det inte är tillåtet att parkera får du

 • Lasta i och ur fordonet
 • Stanna för avstigning och påstigning.
 • Kräver trafikförhållanden det kan du stanna

Förbjudet att stanna

gul heldragen 1024x768 1
 • På samt 10 meter före (inte efter) övergångsställe, cykelöverfart och cykelpassage.
 • 10 meter från en vägkorsning samt i vägkorsningen. Förbudet gäller före och efter korsningen. Förbudet gäller även trevägskorsningar.
 • Nära en kurva med skymd sikt samt nära ett backkrön.
 • 10 meter före samt på en korsande cykelbana eller gångbana.
 • I järnvägs- och spårvägskorsning.
 • Platser där ditt fordon skymmer trafiksignal eller vägmärken.
 • I tunnel eller vägport.
 • Mindre än 3 meter från en heldragen linje på din sida av mittlinjen.
 • Längs en gul heldragen linje.
 • På en gångbana, cykelbana eller cykelfält.
 • I ett spärrområde.
 • Cirkulationsplatser.
 • Körfält samt körbanor som är avsedda för fordon i linjetrafik.
 • På motorväg, motortrafikled, påfartsväg och avfartsväg.
 • Där skylten Förbud att stanna finns.

Tänk på att är det förbjudet att stanna så är det också förbjudet att parkera.

Det är endast tillåtet att stanna på hållplatser för på- och avstigning under förutsättning att det inte utgör ett hinder för buss eller spårvagn. Detta gäller 20 meter före och 5 meter efter hållplatsskylten.

Zontavlor

Zontavla

Zontavlor anger ett förbud inom området. Undantag finns för till exempel zontavlor som anger Förbud mot att parkera i området och där det finns P-platser med anvisade platser.

Bogsering

Följer du inte parkeringsreglerna kan du få böter. I vissa situationer kan du till och med bli bortbogserad.

Anledningar kan vara:

 • Din parkering hindrar eller försvårar vägunderhåll.
 • Du har utan tillstånd parkerat på en handikappruta.
 • 7 dygn har gått utan att du flyttat eller parkerat om din felparkerade bil.
 • Din bil har körförbud eller bedöms inte vara trafiksäker.