Kapitel 23: Stoppsträcka. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Stoppstracka 2

Stoppsträckan är summan av reaktionssträckan och bromssträckan.

Reaktionssträckan

Detta är sträckan du färdas från att du upptäckt hindret tills du börjar bromsa. Sträckans längd beror på två avgörande faktorer: din hastighet och hur snabbt du reagerar (din reaktionstid).

Det är enkelt att beräkna din ungefärliga reaktionssträcka. Ta bort nollan i din hastighet och multiplicera detta med tre. Exempelvis om du kör 90 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund (den normala reaktionstiden är 0,5-1 sekund):

9 x 3 = 27 meter.

I detta exempel har du hunnit åka 27 meter innan du har hunnit börja bromsa.

Kör man 90 km/h hinner man köra 25 meter per sekund. Du räknar enkelt m/s genom att dela hastigheten med 3,6. Man får använda miniräknare på kunskapsprovet.

Bromssträcka

Bromssträckan är den sträcka bilen hunnit färdas från att du börjat bromsa tills bilen står helt stilla. Bromssträckan är svårare att mäta än reaktionssträckan då den påverkas av många saker som hastighet, väglag, däck, bromsteknik eller vikt på bilen. Förenklat kan man säga att bromssträckan ökar kvadratiskt med ökande fart.

Dubblar du din fart exempelvis blir din bromssträcka fyra gånger längre. Ökar du farten tre gånger blir bromssträckan nio gånger längre. Ett sätt att räkna ut en ungefärlig bromssträcka på torrt och säkert vägunderlag under perfekta förhållanden är att ta första siffran i din hastighet och multiplicera den med sig själv och sedan multiplicera summan med 0,4.

Säg att du kör i 90 km/h:

9 x 9 = 81

81 x 0,4 = 32,4

Din bromssträcka skulle bli 32,4 meter om du kör 90 km/h. Farten är rmycket viktig för hur snabbt du får stopp på bilen.

Räkna ut stoppsträcka

Stoppsträckan blir alltså summan av tiden det tar för dig att upptäcka ett hinder eller en fara tills att du börjar bromsa ända till att du får helt stopp på bilen.

Nedan ser du ett exempel på en stoppsträcka förutsatt att vi kör 70 km/h på rak väg under perfekta förhållanden:

7 x 3 = 21 meter i reaktionssträcka

7 x 7 x 0,4 = 19,6 meter i bromssträcka

21 + 19,6 = 40,6 meter i stoppsträcka

Avstånd

Avståndsbedömning är viktigt att kunna hantera och speciellt på hårt trafikerade vägar samt när klimatet hindrar de ledtrådar vi behöver för att göra en korrekt bedömning. Framför allt blir vår avståndsbedömning lidande när ledtrådarna vi behöver blir otydliga vid mörker, dimma eller kraftigt regn. Detta kan även förstärkas ännu mer på rak väg.

Reaktionsförmåga

Erfarenhet spelar en stor roll för reaktionsförmågan och därmed reaktionssträckan. Erfarna förare uppfattar situationer snabbare och gör mer riktiga beslut på grund av att de har en bättre avsökning. De har en rörligare blick och uppfattar saker längre fram på vägen samt har lättare för att koncentrera sig på rörliga föremål. Oerfarna förare fixerar mer blicken på fasta föremål och håller oftast blicken för nära bilen.

En annan aspekt som påverkar reaktionsförmågan är att yngre förare och i synnerhet män tror sig kunna kunna reagera snabbare än genomsnittet. Detta kan vara en anledning för att de kör fortare än sin förmåga.

Experiment har visat att yngre förare reagerar mycket långsammare än erfarna förare. Människor i åldrar mellan 45-54 visade sig ha bäst reaktionsförmåga. Anledningen tros ligga i att den erfarne föraren är mer handlingsberedd än yngre förare genom att de är bättre på att förutspå situationer, är mer riskmedvetna och har ett mer defensivt körsätt som gör att de kan stanna sin bil snabbare än yngre förare.

Stoppstracka 2

Stoppsträckan är summan av reaktionssträckan och bromssträckan.

Reaktionssträckan

Detta är sträckan du färdas från att du upptäckt hindret tills du börjar bromsa. Sträckans längd beror på två avgörande faktorer: din hastighet och hur snabbt du reagerar (din reaktionstid).

Det är enkelt att beräkna din ungefärliga reaktionssträcka. Ta bort nollan i din hastighet och multiplicera detta med tre. Exempelvis om du kör 90 km/h och har en reaktionstid på 1 sekund (den normala reaktionstiden är 0,5-1 sekund):

9 x 3 = 27 meter.

I detta exempel har du hunnit åka 27 meter innan du har hunnit börja bromsa.

Kör man 90 km/h hinner man köra 25 meter per sekund. Du räknar enkelt m/s genom att dela hastigheten med 3,6. Man får använda miniräknare på kunskapsprovet.

Bromssträcka

Bromssträckan är den sträcka bilen hunnit färdas från att du börjat bromsa tills bilen står helt stilla. Bromssträckan är svårare att mäta än reaktionssträckan då den påverkas av många saker som hastighet, väglag, däck, bromsteknik eller vikt på bilen. Förenklat kan man säga att bromssträckan ökar kvadratiskt med ökande fart.

Dubblar du din fart exempelvis blir din bromssträcka fyra gånger längre. Ökar du farten tre gånger blir bromssträckan nio gånger längre. Ett sätt att räkna ut en ungefärlig bromssträcka på torrt och säkert vägunderlag under perfekta förhållanden är att ta första siffran i din hastighet och multiplicera den med sig själv och sedan multiplicera summan med 0,4.

Säg att du kör i 90 km/h:

9 x 9 = 81

81 x 0,4 = 32,4

Din bromssträcka skulle bli 32,4 meter om du kör 90 km/h. Farten är rmycket viktig för hur snabbt du får stopp på bilen.

Räkna ut stoppsträcka

Stoppsträckan blir alltså summan av tiden det tar för dig att upptäcka ett hinder eller en fara tills att du börjar bromsa ända till att du får helt stopp på bilen.

Nedan ser du ett exempel på en stoppsträcka förutsatt att vi kör 70 km/h på rak väg under perfekta förhållanden:

7 x 3 = 21 meter i reaktionssträcka

7 x 7 x 0,4 = 19,6 meter i bromssträcka

21 + 19,6 = 40,6 meter i stoppsträcka

Under perfekta förhållanden hinner bilen färdas 40,6 meter innan bilen har stannat helt.

Avstånd

Avståndsbedömning är viktigt att kunna hantera och speciellt på hårt trafikerade vägar samt när klimatet hindrar de ledtrådar vi behöver för att göra en korrekt bedömning. Framför allt blir vår avståndsbedömning lidande när ledtrådarna vi behöver blir otydliga vid mörker, dimma eller kraftigt regn. Detta kan även förstärkas ännu mer på rak väg.

Reaktionsförmåga

Erfarenhet spelar en stor roll för reaktionsförmågan och därmed reaktionssträckan. Erfarna förare uppfattar situationer snabbare och gör mer riktiga beslut på grund av att de har en bättre avsökning. De har en rörligare blick och uppfattar saker längre fram på vägen samt har lättare för att koncentrera sig på rörliga föremål. Oerfarna förare fixerar mer blicken på fasta föremål och håller oftast blicken för nära bilen.

En annan aspekt som påverkar reaktionsförmågan är att yngre förare och i synnerhet män tror sig kunna kunna reagera snabbare än genomsnittet. Detta kan vara en anledning för att de kör fortare än sin förmåga.

Experiment har visat att yngre förare reagerar mycket långsammare än erfarna förare. Människor i åldrar mellan 45-54 visade sig ha bäst reaktionsförmåga. Anledningen tros ligga i att den erfarne föraren är mer handlingsberedd än yngre förare genom att de är bättre på att förutspå situationer, är mer riskmedvetna och har ett mer defensivt körsätt som gör att de kan stanna sin bil snabbare än yngre förare.