Kapitel 22: Vinter och halkkörning. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Sedan 1960-talet har dödsolyckor i trafiken minskat kraftigt. Detta beror på att vi idag har tryggare och säkrare bilar samt infrastruktur. I detta kapitel lär du dig mer om trafikolyckor. 

Människan

Människan färdas idag i hastigheter som är mycket högre än vad vi är gjorda för. Under människans tidsspann som existens är vi mer vana att färdas till fots i 5-15 km/h. I den hastigheten undviker vi enkelt med vår uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga kollisioner. Som samhället ser ut idag har vi mycket kortare tid på oss att upptäcka andra, tolka information och fatta beslut. Sker ett misstag kan de idag få förödande konsekvenser.

Olycksfågeln

Forskning har visat att vissa människor löper större risk att råka ut för olyckor. Forskningen visar även tydligt att personlighet och livsstil spelar en stor roll för sannolikheten att bli inblandad i en olycka.

Högriskgruppen kan delas in i 3 grupper. Festprissen som kör mycket bil, speciellt under natten. Festprissen tar ofta bilen till festen och dricker ofta alkohol. Sport och aktivitet är inget festprissen ägnar sin tid åt. Den andra gruppen är äventyraren som söker spänning, tar risker och är sensationssökande.

Sen har vi olycksfågeln som är titeln till detta stycke i kapitlet. Av en anledning. Olycksfågeln har genom undersökningar visat sig utgöra 15% av befolkningen som är inblandade i ca hälften av alla trafikolyckor. Sambandet mellan olycksfåglar och deras riskbeteenden är:

Impulsivitet

Gör oväntade eller plötsliga manövreringar. Undvik att handla först och tänka efteråt. Andra trafikanter ska inte bli överraskade.

Bortförklaringar

Ett tydligt riskbeteende är människor som bortförklarar sina misstag, alltid skyller på andra och som inte lär sig av sina misstag.

Bortträngning

Människor som förnekar faror i trafiken kallas för bortträngning. Oftast gör dessa förare det när de har bråttom.

Prestigetänkande

Människor  som exempelvis reagerar negativt om någon gör en snabbare start vid ett trafikljus eller om de blir omkörda.

Självhävdelse

Personer som känner ett behov av att hävda sig vid exempelvis andra människors misstag i trafiken.

Reaktionsbildning

Detta är ett mycket tydligt attribut hos olycksfåglar. Detta är människor som till vardags agerar tillbakadraget och subtilt men som i andra situationer (med yngre kamrater till exempel) har ett totalt annorlunda beteende där man tar stora risker.

Anledningen för trafikolyckor

Anledningen till att en olycka inträffar kan ha flera orsaker. Men det finns tre skäl som kännetecknar de flesta olyckorna:

Vägen är osäker

Väg med hög fart, väg med hög risk för viltolyckor eller väg med många utfarter.

Fordonet är osäkert

Se till att ditt fordon är i bra skick. Gamla och slitna däck eller dåliga bromsar orsakar många olyckor.

Mänskliga faktorn

Vi är bara människor i slutändan och vi begår misstag.

Inblandning i en olycka

Är du inblandad i en olycka har du skyldigheter oberoende om du bär skuld för olyckan eller inte. Är olyckan framme ska du:

 • Hjälpa andra på olycksplatsen som kan vara skadade eller behöver hjälp.
 • Stanna kvar på olycksplatsen tills du lämnat alla uppgifter
 • Lämna uppgifter om hur olyckan inträffat samt namn och adress.

Struntar du i att stanna eller lämnar platsen innan polis anlänt kan du dömas för smitning. Ber någon på olycksplatsen om ditt namn samt kontaktuppgifter måste du uppge dessa.

Fordon samt föremål ska under inga omständigheter flyttas om de inte utgör en fara för andra människor. Finns de fordon med farligt gods på olycksplatsen ska du aldrig närma dig dessa då det finns en stor risk för brand och förgiftning.

Att du inte är inblandad i en olycka behöver inte betyda att du inte kan ha påverkat att olyckan inträffat. Du kan indirekt ha påverkat att en olycka inträffat genom att du tvingat eller påverkat andra trafikanter att agera på ett sätt som är trafikfarligt. Sker en olycka, stanna kvar!

På plats vid en olycka –  Hjälp till!

accident 1497295 1920 1024x667 1

Är du på plats vid en olycka testas man som människa att försöka vara lugn, kunna organisera och samarbeta. 

Detta ska du försöka göra vid en olycka:

 1. Överblicka olycksplatsen och skapa dig en uppfattning om det finns skadade eller andra riskfaktorer på olycksplatsen.  
 2. Prioritera vad du behöver göra så fort som möjligt. Behöver du ringa 112 eller hjälpa skadade personer?
 3. Varna andra så att inte olyckan blir värre. Använd till exempel varningsblinkers eller varningstriangel.
 4. Larma genom att ringa 112.
 5. Första hjälpen. Hjälp människor så gott du kan innan räddningspersonal anländer till platsen. Personer med andningstillstånd ska hjälpas först. 


– Skadade i ett livshotande läge måste flyttas eller behandlas. Finns det en risk för brand, påkörning eller drunkning ska de flyttas trots att skadorna kanske blir värre.– Medvetande och andning ska kontrolleras innan man startar hjärt-lungräddning (HLR). Ta tag i personens axlar och skaka försiktigt, försök att väcka den skadade. Vaknar ej personen behöver du kontrollera andningen.– Andningen kontrollerar du genom att först öppna luftvägarna. Böj huvudet bakåt genom att ha ena handen på personens panna och den andra handens pek- och långfinger under hakan. Placera ditt öra nära personens näsa och mun samtidigt som du kollar på bröstkorgen. Lyssna om personen andas och kontrollera om bröstkorgen höjer sig.– Andas personen ska du lägga personen i stabilt sidoläge eftersom det ger fria luftvägar och man undviker att tungan faller tillbaka och förhindrar andningsvägarna.– Andas personen inte, har onormal andning eller om du är osäker ska du omedelbart ringa 112 och starta hjärt-lungräddning (HLR).– Har personen en blödning ska du trycka direkt på såret och hålla den skadade delen högt upp. Använd ett tryckförband om du har det eller ett tygstycke som du lägger på såret och knyt fast det hårt.– Är personen kallsvettig och blek kan personen vara i chock (cirkulationssvikt) samt lida av eventuella inre skador. Hjälp personen att andas, hålla värmen och prata lugnt med personen. Ge absolut inget att dricka!

 – Fordon får endast flyttas från olycksplatsen om de utgör en fara för någon annan.

Mindre olycka

Är du med om en mindre olycka behöver du samla in information om flera saker till polis och försäkringsbolag.

 1. Skriv var olyckan inträffade, datum samt tidpunkt.
 2. Skriv ner alla inblandades namn samt adress.
 3. Skriv vad varje inblandade person har sett.
 4. Ta registreringsnummer på alla inblandade bilar och skriv ner dessa.
 5. Notera även eventuell skada på egendom samt om någon person har skadats.

Parkeringsskada

Är olyckan i form av en parkeringsskada ska du försöka få tag i ägaren. Går inte det ska du lämna en lapp med namn och adress samt ringa polisen för att göra en minnesanteckning. På så sätt har du skyddat dig mot eventuella anklagelser om smitning. Samma regler gäller om du skulle köra på ett husdjur eller någonting på eller utanför vägen.

Hjärt- lungräddning

HLR gör du genom upprepade bröstkompressioner vilket är tryck på bröstkorgen och inblåsningar.

Bröstkompressionerna utförs genom att du lägger din handlov på bröstbenet, mittemellan bröstvårtorna, samt din andra hand över den andra. När du har placeringen rätt ska du trycka ner bröstkorgen minst 5 cm men inte mer än 6 cm i en hastighet om 100 – 120 kompressioner i minuten. Gör detta 30 gånger. Öppna luftvägarna och blås till bröstkorgen höjer sig 2 gånger. Repetera med 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills hjälp kommer.

Nedan kan du se en video från hjärtochlungräddning.se som illustrerar hur du gör:

Smitning

Skulle du inte stanna kvar på olycksplatsen så kallas det för smitning vilket är ett allvarligt brott. Skulle olyckan medföra personskador kan straffet bli fängelse. Körkortet dras också in. Innebär olyckan bara skada på egendom är straffet dagsböter. Körkortet kan fortfarande dras in.Nödstopp

Din bil kan ibland inte fungera som den ska och du tvingas att stanna på en plats som är farlig. Då ska du flytta bilen så långt ut på kanten av vägen du kan och slå på varningsblinkers. Är vägens hastighet högre än 50 km/h är det krav på att använda en varningstriangel för att andra trafikanter ska bli varnade. Den ska placeras ca 100 meter bakom bilen. Är vägens hastighet 50 km/h eller mindre behöver du inte använda en varningstriangel om det inte råder skymd sikt i form av till exempel dimma, kraftig nederbörd eller om befinner dig i en kurva där andra trafikanter inte kan upptäcka dig i god tid. Alla bilar måste vara utrustad med en varningstriangel.

Vändning

Vändningar är viktigt att de sker på ett säkert sätt. Därför är det mest rekommenderade sättet att åka in på en mindre väg och vända där. Ett annat sätt är att stanna på vägen du kör på och backa in på den mindre vägen. Väljer du denna manöver ska du säkerställa att platsen är väl synlig från bägge riktningarna. U-sväng är också ett alternativ som är snabbt och effektivt. Se bara till att sikten inte är skymd och att vägen är bred nog att göra en sväng på utan att behöva backa.

Döda vinkeln

Du måste alltid och utan undantag titta i döda vinkeln när du förflyttar dig i sidled för att undvika kollision. Döda vinkeln är synfältet som omfattar bokstav b på bilden. I detta synfält kan du inte uppfatta allting genom att bara kolla i backspegeln eller i sidospeglarna utan du måste vrida på huvudet för att kontrollera om någon annan befinner sig bredvid bilen.

Döda vinkeln