Kapitel 37: Vägmärken. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Vägmärken

Vägmärken finns överallt på vägarna för att ge dig rätt information. Det finns olika sorters vägmärken som informerar om förbud, varnar för fara eller som ger viktiga upplysningar. Nedan kan du läsa om alla vägmärken.

Varningsmärken

A6. Varning for bro

Varningsmärken upplyser dig om att en fara kommer längre fram samt vilken sorts fara det är. Avståndet mellan varningsmärket och faran varierar men är så pass tillräckligt att du kan vara redo för faran natt som dag. Tänk på att sänka farten samt undvika omkörningar i samband med ett varningsmärke. Eventuella tilläggstavlor kan finnas som preciserar hur långt varningsmärket gäller. Märket ovan varnar öppningsbar bro.

Väjningspliktsmärken

B1. Vajningsplikt

Väjningspliktsmärken upplyser dig om vilka väjningsregler som gäller.

Förbudsmärken

C3. Forbud mot trafik med annat motordrivet fordon an moped klass II

Förbudsmärken upplyser om att någonting är förbjudet. Vägmärket ovan upplyser om förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II. Förbudsmärken gäller till nästa korsning om ingenting annat anges.

Påbudsmärken

D2. Pabjuden korbana

Påbudsmärken informerar dig om hur du måste köra. Märket gäller från skylten till nästa korsning om ingenting annat anges. Märket ovan, påbjuden körbana, anger att fordon endast får köra förbi märket där pilen visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Anvisningsmärken

E3. Motortrafikled
Motortrafikled
E4. Motortrafikled upphor
Slutmärke motortrafikled

Anvisningsmärken berättar för dig vad som gäller för en plats eller en väg. Anvisningsmärket gäller ända tills där det finns ett slutmärke uppsatt. Märket ovan är en motortrafikledsskylt.

Lokaliseringsmärken

F3. Tabellorienteringstavla 600x420 1
Tabellorienteringstavla

Lokaliseringsmärken kan skilja sig åt i utseende. Både i form och färg. Gemensamt för lokaliseringsmärken är dock att du får väganvisningar till platser, orter, inrättningar eller turistområden.

Tilläggstavlor

T17. Parkeringsskiva

Tilläggstavlor finns bara i samband med andra vägmärken för att ge kompletterande information. Tilläggstavlan ovan anger att en parkeringsskiva skall användas mellan 8-17 och där man max får stå parkerad i 2 timmar. 

Upplysningsmärken

J3. Livsfarlig ledning

Med upplysningsmärken får du information om framkomlighet samt säkerhet

Vägmarkeringar

Skarmavbild 2018 06 04 kl. 12.20.01

Vägmarkeringar underlättar och vägleder dig i trafiken. Det finns tre kategorier vägmarkeringar:

Längsgående markeringar

Längsgående markeringar är skiljelinjer mellan körfält, kantmarkeringar eller heldragna linjer.

Tvärgående markeringar

Exempelvis övergångsställen, väjningslinje eller stopplinje.

Andra vägmarkeringar

Gula markeringar (förbud att parkera, stanna eller båda), text, symboler och körfältspilar är andra exempel på andra typer av vägmarkeringar.

Polisens tecken

Polisens tecken går före alla andra anvisningar som till exempel trafiksignaler eller vägmärken. Du måste följa tecknen från polisen. Andra än polisen har också rätt att dirigera eller stanna trafiken. Detta kan exempelvis vara tullpersonal, militärpolis, parkeringsvakter, trafikvakter vid vägarbete eller vägtransportledare. Gemensamt för dessa är att det ska framgå tydligt att de har den behörigheten.

p2 1

Tecknet anger stopp för den trafikant handflatan är vänd emot. Tecknet kan ges med en stoppspade.

p4 1

Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

p5 1

Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

p1 1

Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.

p9 1

Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet skall minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt förtydligas tecknet med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

p10 1

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet skall följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Ser du en polisbil bakom dig som signalerar med rött och blått ljus ska du stanna vid kanten.

Trafiksignaler

  • Röd lampa betyder stopp.
  • Röd lampa som växlar över till gul lampa betyder att grön lampa snart tänds.
  • Passera inte förrän grön lampa lyser.
  • Grön lampa betyder att det är fritt att köra.
  • Gul lampa betyder att du ska stanna och kan göra en säker inbromsning.
  • Blinkar gul lampa är det ett varningsljus. Trafikregleringen är ur funktion vilket betyder att du behöver sänka hastigheten samt följa anvisningarna från vägmärkena istället. Kör du på huvudled har korsande trafik väjningsplikt till dig. Finns vägmärket väjningsplikt uppsatt ska du lämna företräde till korsande trafik. Saknas anvisningar gäller högerregeln.
Trafiksignal2 600x450 1

I trafiksignalen ovan har du två trafiksignaler som säger olika saker. I denna situation får du endast svänga höger. Ska du åka rakt fram eller svänga till vänster får du vänta på grönt ljus på de andra trafiksignalerna.