Kapitel 23: Vilt och dess faror i trafiken. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Vilt och dess faror i trafiken

Viltolyckor är kollisioner som sker med älg, hjort, rådjur och ren och är den typ av olycka som ökar mest i Sverige. Ungefär 40 000 – 50 000 viltolyckor sker per år. Farligast är kollisioner med älgar då en stor del av skadan sker på vindrutehöjd med personskador som följd. Skulle du möta en älg i trafiken där kollision är oundviklig så försök att styra bakom älgen då de med största sannolikhet färdas framåt. Kollisioner med de andra djuren orsakar oftast mest skador på fordonet men är också en stor fara på grund av att många förare panikinbromsningar eller väjer vilket kan orsaka krock med andra fordon.

Färist: galler på marken som hindrar djur att passera

Risken för viltolyckor är störst:

 • Från skymning till gryning.
 • Maj – juni då ungarna lämnar sina mödrar.
 • September – Oktober när det är brunstperiod och jaktperiod.
 • Under vintern då djuren enklare tar sig fram när det finns snö och för att de gillar vägsalt.
 • Vid vattendrag i skogsområden.
 • Öppna fält.
 • Viltstängsels början och slut.

När viltolyckan är framme

 • Tänd varningsblinkers och sätt ut en varningstriangel.
 • Flytta djuret från vägbanan om det har dött.
 • Skadades djuret och det försvann in i skogen ska du märka den exakta platsen.
 • Alla kollisioner med större djur ska anmälas till polisen.

Djur som klassas som stora:

 • Rådjur
 • Älg
 • Vildsvin
 • Dovhjort
 • Kronhjort
 • Ren
 • Utter
 • Varg
 • Lo
 • Björn
 • Örn
 • Mufflonfår
 • Järv

Viltport är en tunnel under vägar för att djuren på ett säkert sätt ska kunna passera vägen.