Kapitel 22: Vinter och halkkörning. Läs körkortsboken 2022 gratis på korkortssidan.se och lär dig körkortsteori. Plugga körkortsfrågor, teoriprov och steg för steg på svenska, engelska och arabiska genom att bli medlem eller ladda ner vår app. Ta körlektioner, handledarutbildning, riskettan eller en intensivkurs hos Gabriels Trafikskola eller jämför trafikskolor i din stad.

Vinter och halkkörning

I Sverige har vi ett kallt klimat med halt väglag stora delar av året vilket ställer stora krav på bilföraren. Majoriteten av olyckorna sker på grund av misstag från föraren. Misstag i form av att föraren inte uppfattar att det är halt eller felbedömer väglaget.

Faktum är att problemen oftast inte uppstår när det är mycket snö ute. Detta på grund av att människor tydligt ser trafikfaran och anpassar hastigheten samt sina marginaler. Faran ligger mer i när föraren har svårt att förutse halkan och kör snabbt i en kurva eller bromsar utan att vara beredd på att det är halt på vägen. Oerfarna förare har svårare att förutse halka.

road 5527 1920
När det är uppenbart halt ute brukar förare anpassa farten. Det är inte här den största faran ligger.
flackvis halka
Faran är som störst när det inte är uppenbart halt ute. Då tar förare ut svängarna mer.

Hur kan man se om det är halt?

De flesta bilar har en termometer som anger yttertemperaturen som är ett hjälpmedel för att bedöma eventuell halka. Anger termometern en temperatur om +4°C eller lägre finns det alltid en risk för halt vägunderlag.

Fukt är en aspekt som man måste ha stor respekt för då det kan vara is istället. Om en väg är fuktig ska du notera om du hör ljudet av väta skvätta upp mot bilen eller väta skvättas bort av hjulen. Hör du inget samtidigt som vägen ser fuktig ut ska du vara försiktig då vägbanan kan vara frusen. Ha en kontinuerlig uppmärksamhet då förändringar kan ske på vägbanan. Fläckvis halka är nämligen vanligt, speciellt i de södra delarna av landet.

När du kör över broar och viadukter är risken för halka större. Den omgivande luften är kall och fuktig vilket kyler ned vägbanan både nerifrån och uppifrån och kan skapa ett halt vägunderlag.

Snö på vägbanan är alltid en risk för halka. Risken ökar ännu mer på ställen där snön är polerad och blir is av däcken. Korsningar är typiska ställen där detta förekommer extra mycket då vi stannar och startar mycket där.

Förrädiska situationer

Som tidigare nämnt så är människan mer försiktig i trafiken när det är mycket snö ute och när det är uppenbart farligt att köra. Förrädiska förhållanden råder när det inte är uppenbart halt ute och när du inte lika beredd på trafikfarliga situationer på grund av detta. Nedan listar vi olika förrädiska förhållanden att vara uppmärksam på.

Underkylt regn

Underkylt regn råder när regnet förvandlas till is så fort det nuddar vägbanan. Detta är mycket farligt då det kan bli mycket halt ute men även att du som förare luras att tro att det är vanligt regn när den träffar den varmare vindrutan. Kolla temperaturen ute när det regnar och är det minusgrader ska du vara mycket försiktig.

Snö och modd

Snö är givetvis en trafikfara på vägarna. Efter att det har snöat skapas det körbanor på marken efter alla bilar som kört på vägen. Bara för att det finns spår så betyder det inte att det inte kan vara halt. Kör du lite åt sidan där det finns mycket snö har du mycket sämre väggrepp. Akta dig för snösträngarna som kan vara mycket farliga vid omkörningar.

Plogad väg

Har det snöat och man plogat området kan det plogade området vara bredare än vägbanan. Var noga med var du kör på en plogad väg och kolla efter en plogpinne som indikerar hur långt man har plogat.

Snörök

Snörök bildas när det är kallt och det snöar ute så att det bildas rökmoln eller dimma framför bilen. Mötande och framförvarande fordon bidrar till mer snörök. Detta skapar stora problem då siktsträckan försämras. Liknande upplevelse kan ske om du inte tar bort snön från taket innan du åker iväg. Snön kan då skymma din sikt på vägen.

Snödrev

Snödrev förekommer när det snöar samtidigt som det är kraftig vind. När detta sker över vägen skapar det problem för framkomligheten samt för sikten. Detta är vanligt i de södra delarna av Sverige.

Årstider och halkkörning

Våren

Våren kännetecknas av att temperaturen ändrar sig ofta. Nätterna är kalla och dagarna varma vilket gör att smältvatten som rinner över vägen fryser till på kvällen vilket kan skapa halka. Detta kallas för svallis.

Under våren då temperaturen kan vara ca noll grader kan det uppstå fläckvis halka. Detta uppstår ofta i skuggiga partier, svackor, på broar eller i viadukter.

Sommaren

Sommaren är en period som man inte tänker på i samband med halka. När det är riktigt varmt ute kan tjäran i asfalten tränga upp till ytan och göra vägbanan hal.

Börjar det regna efter en längre period av varmt väder kan även det skapa ett halt vägunderlag. Detta sker genom att en hinna av avgaser har hunnit bildas som löses upp när det regnar vilket skapar en hal sörja på vägen. Väggreppet är då som sämst när det precis börjat regna. 

Hösten

Under hösten faller löven från träden vilket kan skapa halka. Lera och jord tillsammans med regn är en annan anledning för halka. Hösten är också en övergång till vintern där klimatet successivt blir kallare. Se därför upp för frosthalkan som kan dyka upp.

Vintern

Vintern är årstiden man förknippar med halka då det finns snö och is på vägarna. Var under vintern extra uppmärksam mot moddsträngar på vägen, snövallar, snörök, snödrev samt dikeskanter som är överplogade.

Rätt utrustad för vintern

PNG image

Under vintern ökar risken för oförutsägbara händelser och skulle du hamna i en situation så är det viktigt att du är förberedd. Under vintern rekommenderas det att du har dessa saker i bilen:

  • Isskrapa
  • Snöskyffel
  • Startkablar
  • Vinterkläder
  • Bogserlina
  • Ordentliga skor

Vad gör jag om jag får sladd?

Sladd på bilen händer när du förlorar kontrollen på bilen. Det är viktigt att man inte gör några hastiga rörelser och istället försöker behålla lugnet tills man har kontroll på bilen igen. Först behöver du frikopplagenom att trycka ned kopplingen, håll i ratten med båda händerna och bromsa bestämt och hårt. Får du sladd på grund av vattenplaning så ska du inte bromsa.