fbpx

Theory test on Individual circumstances

Practice theory tests with questions from the Individual circumstances category. You get 50 questions and need to get 40 questions right to get approved. You…

Theory test on Traffic safety

Practice theory tests with questions from the Traffic safety category. You get 50 questions and need to get 40 questions right to get approved. You…

Theory test on traffic regulations

Practice theory tests with questions from the Traffic regulations category. You get 50 questions and need to get 40 questions right to get approved. You…

Theory test on the environment

Practice theory tests with questions from the Environment category. You get 50 questions and need to get 40 questions right to get approved. You have…

Theory test on Vehicle Knowledge

Practice theory tests with questions from the Vehicle Knowledge category. You get 50 questions and need to get 40 questions right to get approved. You…

Teoriprov Personliga förutsättningar

Öva på teoriprov med frågor från kategorin Personliga förutsättningar. Du får 50 frågor och behöver 40 rätt för att få godkänt. Du har 35 minuter…

Teoriprov om Trafiksäkerhet

Öva på teoriprov med frågor från kategorin Trafiksäkerhet. Du får 50 frågor och behöver 40 rätt för att få godkänt. Du har 35 minuter på…

Teoriprov om Trafikregler

Öva på teoriprov med frågor från kategorin Trafikregler. Du får 50 frågor och behöver 40 rätt för att få godkänt. Du har 35 minuter på…

Teoriprov om Miljö

Öva på teoriprov med frågor från kategorin Miljö. Du får 50 frågor och behöver 40 rätt för att få godkänt. Du har 35 minuter på…

Teoriprov om Fordonskännedom

Öva på teoriprov med frågor från kategorin Fordonskännedom. Du får 50 frågor och behöver 40 rätt för att få godkänt. Du har 35 minuter på…

Traffic signals

Now you will get to know all the traffic signals. Go trough them all to make sure you remember them.