Bilförsäkring

 

Bilförsäkring

En bilförsäkring innehåller tre delar som skyddar mot olika saker:

 

  • Trafikförsäkring
  • Delkasko
  • Vagnskada

 

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring måste alla registrerade motordrivna fordon samt mopeder ha. Denna försäkring täcker de kostnader som kan uppkomma vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen täcker inte kostnader som kan uppkomma på det egna fordonet. Trafikförsäkringen tecknas av ägaren men även av den som mestadels kommer att köra fordonet.

 

Delkasko (halvförsäkring)

 

Delkasko/halvförsäkring består av flera delar:

 

  • Brandsförsäkring
  • Stöldförsäkring
  • Glasförsäkring
  • Räddningsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Maskinförsäkring

 

Denna försäkring är frivillig och tecknas om du är rädd om ditt fordon.

 

Vagnskada (helförsäkring)

Vagnskadeförsäkring kan ersätta skador på din egen bil. Detta gäller även skador som kan ha orsakats av dig själv som till exempel en krock, att du kört ner i diket eller i kollision med ett djur. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skadegörelse och bärgningskostnader.

 

Extra försäkring

 

Vanliga tilläggsförsäkringar:

 

Vägassistans
Skulle du behöva vägassistans behöver du inte betala självrisken.

 

Djurkollision
Skulle du krocka med ett djur behöver du inte betala självrisk.

 

Hyrbil
Vid ett skadetillfälle får du tillgång till en hyrbil.

 

Extra ersättning vid olycksfall
Du får mer ersättning om du skulle bli inlagd på sjukhus över 72 timmar.

 

Extra ersättning vid dödsfall
Mer ersättning än vad som ingår i trafikförsäkringen går till dödsboet.

 

Självrisk

En självrisk en avgift man måste betala utöver försäkringspremien när någonting händer.

 

Skadeanmälan

Försäkringsbolaget ska kontaktas så fort som möjligt om någonting händer som täcks av din försäkring. Du behöver göra en skadeanmälan där du uppger vad som inträffat och att du vill ha ersättning. Är du inblandad i en olycka med ett annat fordon behöver båda parter fylla i skadeanmälan och lämna upplysningar. Det är därför en bra idé att ha en skadeblankett i bilen om olyckan skulle vara framme. Försäkringsbolaget gör då en bedömning för om din försäkring täcker skadan.

 

 

Ägarbyte

En ny ägare av en bil måste ha en egen försäkring innan han eller hon använder bilen. Ska du köpa en bil behöver du kontakta ditt försäkringsbolag och se till att du är försäkrad när du tar över ägandet av bilen.

 

Regressrätt

Regressrätt betyder att du har rätt att kräva tillbaka den ersättning du har betalat för en skada om det visar sig att du inte var anledningen till att skadan skedde. Försäkringsbolaget kan också kräva tillbaka pengar de betalat ut om de ändrat sin bedömning.

 

Nyttiga länkar:

Körkortsfrågor om bilförsäkring

Trafikförsäkring – Transportstyrelsen

SEE ALLAdd a note
YOU
Add your Comment
 

Korkortssidan.se © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Delsumma
kr
Summa
kr
Fortsätt shoppa
0