Påbudsmärken

Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.

Klicka på ett vägmärke för att öppna bildspel & beskrivning

 

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Korkortssidan.se © All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel